شرکت کرانه سپهر آسیا (سهامی خاص) صادرات، واردات، ترخیص کالا

تاریخ
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

Monday 20 May 2019

نرخ ارز

شماره تعرفه (HS CODE) و ارزش گمركی كالا (TSC)

شماره تعرفه (HS CODE):

براي به دست آوردن شماره تعرفه كالای خود مي توانيد به كتاب مقررات صادرات،واردات سازمان توسعه تجارت ايران مراجعه نماييد يا با مراجعه به سامانه TSC گمرك  به نشانی http://epl.irica.ir/TscViewPage?0 و جستجوي شرح تجاري كالا يا نام تجاری(برند) كالاي خود می توانيد شماره تعرفه مد نظر كالای خود را به دست آوريد. 

https://hscode.co

ارزش كالا (TSC):

براي به دست آوردن ارزش مرجع گمركی مي توانيد با مراجعه به سامانه TSC گمرك  http://epl.irica.ir/TscViewPage?0 و واردكردن شماره تعرفه و يا شرح تجاری كالای خود،ارزش كالای خود مطابق با كشور سازنده كالای خود به دست آوريد. 

http://epl.irica.ir/TscViewPage?0 :سامانه مرجع ارزش گمركی (سامانه TSC)